Mobilny Punkt Spisowy podczas Wojskowego Kina Plenerowego

Mobilny punkt spisowy 

Sobota 7 sierpnia o 16.00

Plaża Miejska przy Porcie Żeglugi Mazurskiej

 

W całej Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Uczestnictwo w spisie jest obowiązkowe, a podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Osoby, które wolą skorzystać z pomocy urzędnika, zapraszamy do Mobilnego Punktu Spisowego organizowanego w ramach Wojskowego Kina Plenerowego. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo na terenie Polski. Spis potrwa do 30 września.
 

KTO JEST OBJĘTY OBOWIĄZKIEM SPISOWYM?

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

O CO PYTAJĄ W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ?

Zakres informacji zbieranych w spisie to: charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa, zasoby mieszkaniowe. W formularzu spisowym nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów czy stanu majątkowego. Lista pytań dostępna jest na stronie spis.gov.pl.

CZY PRZEKAZANIE DANYCH JEST BEZPIECZNE?

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.  

Mobilny punkt spisowy NSP 2021,

w którym można się spisać przy pomocy urzędnika

to niebieski namiot z logo Giżycka. 

 

Zapraszamy, na uczestników czekają drobne upominki.

 

 


 

 

Plakat promujący Wojskowe Kino Plenerowe, przedstawia on kamerę filmową z prawej, a z lewej kliszę filmową.

Szczegóły wydarzenia na https://gizycko.pl/wojskowe-kino-plenerowe-miasto-44/